Grundkurs i aktiesparande, Ålands Aktiesparare rf

14.11.2020 10:00

Live webinar

Har du någon gång funderat över hur man handlar med direkta aktier i verkligheten? Hur ska man hitta intressanta placeringsobjekt och vad borde man beakta då man bygger sin egen aktieportfölj? Hur följer man upp sin portfölj? I så fall är den här kursen perfekt för dig!

Det här är en mycket praktiskt lagd kurs. Vi går igenom de centrala grundbegreppen och hur aktiesparandet fungerar. Vi bekantar oss med handeln på börsen och lär oss hitta och välja intressanta aktier genom att utnyttja olika nyckeltal. Dessutom funderar vi på hur man förvaltar sin portfölj framgångsrikt. Aktiesparkontot presenteras också i detalj.

Skolningens innehåll:

- Grundbegrepp gällande direkta aktier
- hur agerar man i aktieemissioner
- dividender och värdestegring
- börshandel, orderdjupet
- lämna uppdrag, olika uppdragsmodeller
- genomförande av uppdrag, i vilken ordning
- en titt på algoritmer, blankning mm som påverkar handeln
- vad berättar resultat- och balansräkningen i stora drag
- presentation av centrala nyckeltal, P/E, P/B, dividendavkastning, avkastning på eget kapital, soliditet och gearing
- direkta aktiers risker och marknadsrisken
- diversifiering och portföljbyggande
- uppföljning
- aktiesparkontot och dess roll i aktiesparandet
- varifrån mera info

Programmet är uppdelat i fyra lektioner där varje lektion är ca 1h 30min lång. Deltagaren får ett högklassigt skolningsmaterial i digital form (ca 140 sidor).

Svenne Holmström utbildar

Som utbildare fungerar Svenne Holmström, bekant för många Ålänningar. Svenne har en lång erfarenhet från placeringsbranschen och ett djupt kunnande inom placeringar. Svennes sakkunskap och inspirerande sätt att presentera olika teman har fått ett utbrett tack bland åhörarna i samtliga kurser han hållit. Svenne har ett underhållande och fängslande presentationssätt och kan även förklara svåra saker på ett enkelt och greppbart sätt.

För vem?

Den här skolningen passar såväl nybörjare som personer som redan har lite erfarenhet av aktiesparande. Det är i fördel att känna till centrala begrepp kring placeringar. 

Pris

Skolningens pris är 39€!! Priset inkluderar 24% moms. Kursavgiften kan tas med som avdrag i kapitalbeskattningen.

Tidtabell

Kl 10:00 - 11:30 Hur är det att placera i direkta aktier, begrepp
Kl 11:30 - 11:40 paus
Kl 11:40 - 13:10 Hur idkar man aktiehandel
Kl 13:10 - 13:50 lunchpaus
Kl 13:50 - 15:20 Hur prissätter man bolagen
Kl 15:20 - 15:30 paus
Kl 15:30 - 17:00 Hur förvaltar man portföljen

Extra info

På grund av omständigheterna ordnas kursen enbart som en webinar, dvs som en nätkurs i realtid. Vi använder GoToWebinar webinarplattformen. Programmet är mycket lätt att använda även för nybörjare och du kan ställa frågor när som helst muntligen eller via chaten! 

Du behöver ha minst 1MBps uppkoppling för att säkra en god kvalitet på ljud och bild. Två dagar före webinaren får du en länk som du ska registrera dig på samt materialet. Om den inte kommer, så kolla skräposten ifall den hamnat dit. Säkerställ också att det finns ca 10MB utrymme i e-postlådan. 

Webinaren bandas in och deltagaren kan titta på inbandningen fram till utgången av maj 2021!

Betalning

Anmäl dig nedan och fortsätt till betalning (finska nätbanker samt betalkort Visa, MasterCard och Amex) Obs! Ifall anmälan och betalningen strular kan du även anmäla dig via e-mail till svenne.holmstrom@osakeliitto.fi då sätter vi fakturan på e-post istället. 

Det finns inga fler biljetter.

Evenemangets tidpunkt

Börjar:  

14.11.2020 10:00

Slutar:  

14.11.2020 17:00

Lägg till evenemanget i din kalender

Evenemangets plats

Live webinar


Arrangör

Finlands Aktiesparare rf

044-7669568

svenne.holmstrom@osakeliitto.fi

www.osakeliitto.fi