Pohjois-Savon Osakesäästäjät: Luento ja Q/A -tilaisuus

23.3.2023 17:00

Hotelli Puijonsarvi

Luento ja Q/A -tilaisuus 23.3 Sokos Hotelli Puijonsarvi kello 17:00-18:00

Heikki Keskiväli esitelmöi energiamarkkinasta ja siihen sijoittamisesta pl Fortum

Tilaisuuteen voi osallistua myös Teamsin kautta.

Linkki kokoukseen: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjhlMDUxNzQtY2ZhYy00MTg2LTk4OGUtNzY4NGVhODVlZjlj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2287879f2e-7304-4bf2-baf2-63e7f83f3c34%22%2c%22Oid%22%3a%224767ce1c-2ecd-44e0-9ec1-d5bc1beecd20%22%7d

Yhteistyöterveisin Petteri Koponen, puheenjohtaja

Ajankohta

Alkaa:  

23.3.2023 17:00

Päättyy:  

23.3.2023 18:00

Lisää tapahtuma kalenteriisi

Tapahtumapaikka

Hotelli Puijonsarvi