Skapa en förmögenhet med aktiesparande

9.12.2020 16:30

Live webinar

Skapa en förmögenhet med aktiesparande

Succéwebinarseriens sista tillfälle! Ta också Du chansen! 

Har du sådana aktier i din portfölj som du aldrig borde ha köpt?

Det här är förstås lätt att konstatera i efterhand, men den del av de dåliga val man gör kunde på förhand undvikas genom rätt enkla tumregler.

Som placerarare utvecklas man då man lär sig av sina misstag och fokuserar på framgångsfaktorer. Ett gott bolagsval i sig är ingen garanti för framgång om omständigheterna inte är de rätta, men sannolikheten för ett gott resultat ökar i varje fall.

Det finns tre enkla sätt att höja avkastningsförväntningen

För det första är det värt att helt undvika svaga bolag. Det här kan göras genom att utnyttja nyckeltalsanalys. Speciellt avkastning på eget kapital ger en riktgivande bild av det förväntade risk-avkastningsförhållandet. Utmaningen är dock den att bolaget kan i viss mån påverka det här nyckeltalet genom vissa åtgärder. Ett förmånligt P/E tal kan förvilla placeraren och en hög dividendavkastning kan likväl vara en dividendfälla.

För det andra borde placeraren i huvudsak inte placera motströms. Det är klart fiffigare att höja medelpriset än att sänka det. Fastän bolaget ser billigt ut är det ändå bäst att vänta tills att bolagets aktiekurs är i en stigande trend. Då är flocken enig om att kursen ska stiga. Placeraren ska alltid fråga sig själv, hur brådskande är det att köpa bolaget just nu?

För det tredje får man en klar fördel genom att skjuta på skattebetalningen så långt som möjligt, t.ex. genom att utnyttja aktiesparkontot. Vidare erbjuder en rimlig lånehävstång också intressanta möjligheter, ifall den egna risktagningsförmågan klarar av det. En odisciplinerad placerare kan lätt stöta på omfattande problem, så det gäller att ha en vettig plan.

What’s in it for me?

Skapa en förmögenhet med aktiesparande webinaren ger dig jordnära tips om hur du kan utveckla din placeringsverksamhet. Skolningen utgår från värdeplacerarens synvinkel. Vi hjälper dig att tolka de centralaste nyckeltalen och att identifiera och undvika fallande knivar samt dividendfällor. I webinaren får du även en introduktion till teknisk analys via glidande medelvärden, något som alla placerare borde känna till. Via dem kan du lättare bedöma om det är bråttom att köpa eller ej. Till sist går vi igenom placerande med lånehävstång.

Den här utbildningen är den allra sista i årets skolningsturné, nästa år erbjuder vi ett helt annat program. Långt över tusen personer har redan deltagit i år och vitsordet har varit högt, i snitt strax över 9,0 och 97% av alla har sagt att skolningen utan vidare har skapat ett mervärde för placeraren.

Utbildaren Svenne Holmström har fått idel beröm för sitt sätt att inspirera förklara. Svåra saker presenteras på ett lätt och överskådligt sätt. Svenne har en otrolig förmåga att fängsla åhöraren vid skärmen också då skolningarna är långa. I den här skolningen kommer Svenne i realtid screena aktier och utföra teknisk analys på de bolag du föreslår!

Feedback

Fritt översatt från finska:

En lysande skolning. Enligt mig fungerar distans bättre än i något gemensamt skolningsutrymme. Jag väntar på fortsättningskurser!

Lämpliga pauser, förvånansvärt hur lätt det var att hänga med, tekniken fungerade, inbandningen är bra, gott om tid för frågor och materialet fanns till förfogande på förhand. Priset var till och med för billigt!!! Kämpa på!

Jag har inlett placerande i aktier för några år sedan och jag har precis gjort de misstag som nämndes i utbildningen. Utbildningen var tydlig, allt presenterades på ett sätt som var lätt att greppa. Jag väntar med iver på nästa skolning som jag redan anmält mig till. Tack för en utmärkt utbildning!

Skolningens innehåll:

- Kor om värdestrategin och värdebolag
- Aktiesparkontot driver avkastningarna
- Placerarens nyckeltal-sixpack, P/E, P/B, dividendavkastning, ROE, soliditet, och gearing.
- Live screening av aktier via Zenostock och Danske Banks analysportal
- Undvikande av dividendfällan
- Fallande knivar, en risk eller möjlighet?
- Identifiering av trenden med hjälp av glidande medelvärden
- Placera med belånade medel hållbart

För vem?

Skolningen rekommenderas för sparare och placerare som har en viss erfarenhet eller grundkunskap om placeringar. Skolningen fokuserar enbart på direkta aktier. Webinaren bandas in och du kan dritt se på inbandningen fram till maj 2021.

Pris

Medlemmar i Finlands Aktiesparare 49€
Icke medlemmar 69€ (bli medlem först, anmäl dig sen! https://www.osakeliitto.fi/jasenyys/liity-jaseneksi/)
Samtliga personer under 30 år 49€

Priserna inkluderar 24% moms. Kursavgiften kan tas med som avdrag i kapitalbeskattningen.

Tycker du att priset är högt? Läs då denna feedback från oktober 2020: Det här var den överlägset bästa kursen jag nånsin deltagit i under tre årtionden och dessutom till en spottstyver! Jag kom bara att tänka på det att om det ändå hade funnits sådana här kurser på 90-talet hade många misstag blivit ogjorda...

Extra info

Vi använder Go To Webinar webinarplattformen. Du behöver ha minst 3G uppkoppling för att säkra en god kvalitet på ljud och bild. Två dagar före webinaren får du en länk som du ska registrera dig på samt materialet. Om den inte kommer, så kolla skräposten ifall den hamnat dit. Säkerställ också att det finns ca 6MB utrymme i e-postlådan. Programmet är lätt att använda även för nybörjare! 

Betalning

Anmäl dig nedan och fortsätt till betalning (finska nätbanker samt betalkort Visa, MasterCard och Amex) Obs! Ifall anmälan och betalningen strular kan du även anmäla dig via e-mail till svenne.holmstrom@osakeliitto.fi då sätter vi fakturan på e-post istället. 

Välj önskade biljetter
Biljett
försäljningen avslutas
Pris
Antal

försäljningen avslutas 7.12.2020 23:59
49,00 € (inkl. moms 24%)

Antal:


försäljningen avslutas 7.12.2020 23:59
69,00 € (inkl. moms 24%)

Antal:


försäljningen avslutas 7.12.2020 23:59
49,00 € (inkl. moms 24%)

Antal:


Evenemangets tidpunkt

Börjar:  

9.12.2020 16:30

Slutar:  

9.12.2020 21:30

Lägg till evenemanget i din kalender

Evenemangets plats

Live webinar


Arrangör

Finlands Aktiesparare rf

044-7669568

svenne.holmstrom@osakeliitto.fi

www.osakeliitto.fi